Om os

 

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 3150 Kw og et solfangeranlæg på 7090 m2, samt et pillefyr på 1200 Kw. Den samlede lagerkapacitet er på 1700 m3 fordelt på 2 tanke.

 

I 1998 var fjernvarmen klar til at etablere 1. fase solfangeranlæg som var på 2.040 m2.

2. fase gjorde at anlægget kom op på 4900 m2 som på det tidspunkt forventes at kunne producere ca. 2.100 mWh på årsplan, eller 16 – 18% af varmebehovet i Ærøskøbing. 

I 2009/2010 blev anlægget udvidet med yderligere 2190 m2, så det totale areal i år 2019 er 7090 m2 og dækker 22 til 25 % af varmeproduktionen.

 

De 7090 m2 svarer til at hver af de 672 forbrugere har ca. 10,5 m2 solfangere på deres tag. I sommermånederne juni, juli og august leverer solfangeranlægget 100% af byens varmebehov og i resten af året kommer varmen fra en kombination af halm, træpiller og solvarme.